Ειδικό Μαθησιακό

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να καλύψουν μαθησιακά και γνωστικά ελλείματα.

Τι είναι το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα;

Πράγματα που ίσως δεν γνώριζες για το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα.

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές εκείνους που “μένουν πίσω” ψυχικά, σωματικά, κοινωνικά ή / και συναισθηματικά. Αυτή η πτυχή της “καθυστέρησης” που κατηγοριοποιείται ευρέως ως αναπτυξιακή καθυστέρηση, υποδηλώνει μια πτυχή της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού που το τοποθετεί πίσω από τους συνομηλίκους του. Λόγω αυτών των ειδικών απαιτήσεων, οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να καλυφθούν στο παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης. Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα και οι υπηρεσίες του προσαρμόζουν το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία διδασκαλίας και την παράδοση με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Πού μπορεί να βοηθήσει;

Μερικές από τις δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα.

 • Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Δυσλεξία.
 • Ορθογραφικά λάθη.
 • Παράληψη σημείων στίξης.
 • Δυσκολία στην ανάγνωση.
 • Δυσκολία σε μαθηματικούς υπολογισμούς και μαθηματικές έννοιες.
 • Δυσκολία στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Δυσκολία στην εκμάθηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. ώρα, μήνες, δεξιά – αριστερά, μνήμη).
 • Καθρεπτική γραφή γραμμάτων (π.χ. 3 – ε).
 • Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (π.χ. ξήνω – ψήνω).
 • Δυσανάγνωστη αυθόρμητη γραφή.
 • Άσχημη εικόνα τετραδίου και ακαταστασία φύλλου.