Ομαδικά Προγράμματα

Τα Ομαδικά Προγράμματα βοηθούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Τι είναι τα Ομαδικά Προγράμματα;

Πράγματα που ίσως δεν γνώριζες για τα Ομαδικά Προγράμματα.

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι σωστές κοινωνικές σχέσεις από νωρίς, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η παιδική ηλικία είναι μια διαμορφωτική περίοδος για τα παιδιά και την προσωπικότητα τους. Το να είναι μέλη μιας ομάδας με συνομηλίκους ή παιδιά κοντινής ηλικίας μπορεί να είναι εξαιρετική πηγή μάθησης, απόκτησης εμπειριών και συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης. Τα Ομαδικά Προγράμματα έχουν δημιουργηθεί από τους ειδικούς της ομάδας μας και προσφέρονται σε παιδιά 2.5 – 3.5 ετών (Παραμυθογνωσία, Μουσικοκινητική Αγωγή, Ζωγραφική, Κατασκευαστικό Παιχνίδι, Οργανωμένο Παιχνίδι, Ελεύθερο Παιχνίδι και Παιδική Yoga) και σε παιδιά 5 – 6 ετών (Ανάπτυξη κοινωνικών και Συνεργατικών Δεξιοτήτων, Ανάγνωση, Προγραφή – Γραφή, Αριθμοί και Πράξεις, Μαθηματικές Δεξιότητες και Εμπλοκή σε Ομαδικά Παιχνίδια).

Πού μπορεί να βοηθήσει;

Δεξιότητες που ενισχύονται με τα Ομαδικά Προγράμματα.

 • Κοινωνικές δεξιότητες.
 • Δημιουργική σκέψη.
 • Αυτοπεποίθηση.
 • Αυτοεκτίμηση.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Ανεξαρτητοποίηση.
 • Συγκέντρωση.
 • Ομαδική εργασία.
 • Ένταξη σε ομάδα.
 • Αλληλοαποδοχή.
 • Αλληλοσεβασμός.
 • Εμπλοκή σε ομαδικά παιχνίδια.
 • Συνεργασία.
 • Ταξινόμηση.
 • Βασικές μαθηματικές γνώσεις.
 • Αριθμοί και πράξεις.
 • Γεωμετρία (μέγεθος και σχήμα).
 • Μέτρηση.
 • Προγραφή.
 • Γραφή.
 • Ανάγνωση.

* Για τα Ομαδικά Προγράμματα δεν απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης.