Σε ποια ηλικία πρέπει να λέει το παιδί κάθε φώνημα…

Μια από τις πιο συχνές δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά όσον αφορά τη Λογοθεραπεία, είναι οι αρθρωτικές δυσκολίες. Δηλαδή η σωστή παραγωγή και προφορά στην αυθόρμητη ομιλία, των φωνημάτων – γραμμάτων. Ένας μέσος όρος ηλικίας που αναμένουμε να έχει παράγει το παιδί ένα φώνημα, είναι:

 

➡️ 10 μηνών: α, ε, ι, ο, ου

➡️ 2,6-3 ετών: π, μ, μπ, τ, κ, γκ

➡️ 3-3,6 ετών: ν, ντ, χ, γ, β

➡️ 3,6-4 ετών: φ, λ, σ, ζ, σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, πχ, νγ

➡️ 4-4,6 ετών: θ, δ, φλ, στ, σκ, ψ, ξ, χτ, τρ, κρ, δγ, ζμ, μν

➡️ 4,6-5 ετών: σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ, τσ, ντζ

➡️ 5-5,6 ετών: γλ, γρ, στρ

➡️ 5,6-6 ετών: ρ, δρ, θρ, χτρ

 

Κάποιο παιδάκι είναι πιθανό να αποκλείνει από τα παραπάνω ορόσημα. Μπορεί να λέει κάποιο φώνημα νωρίτερα από το αναμενόμενο αλλά μπορεί και όχι. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η γενική εικόνα του παιδιού στην ομιλία και στην έκφραση. Παρόλα αυτά, θα ήταν καλό οι αρθρωτικές δυσκολίες να αντιμετωπίζονται πριν την έναρξη της Α Δημοτικού ή ακόμα καλύτερα μέχρι τα Χριστούγεννα του Νηπίου, διότι με την έναρξη του Δημοτικού σχολείου, είναι πολύ πιθανό οι δυσκολίες στον προφορικό λόγο, να μεταφερθούν και στον γραπτό λόγο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *